The work of Anouk van der Wegen begins where her photography ends. Her artistic practice balances between melancholic and poetic. The conscious and the subconscious. Through editing in the dark room, the printer, collages, drawing and painting etc. Every photographic image and video art becomes a unique work.

Every work is edited by hand.

——————————————————————————————————–

Photography

The Human And The Room
Ongoing project since 2014

As an artist photography is more then a photo. Within the medium I experiment with different techniques. The manually processing of photographic technology acquires a human appearance.

My work is an ongoing project in which I experiment with an alternative process of photography to create a visual language. Two photographic techniques are combined; digital and analog photography. Digital work can become analogue and analogue can become digital. A photo is not just a photo; multiple copies, cut into photos, scratches, etc. Everything is possible. Each work is manually edited and given a new shape.

“The Human And The Room” refers to the human perception of feelings and a safe space where you can be yourself. During this process I am looking for a melancholic, mystical atmosphere with a poetic touch.

Every human being has its own vulnerability; I capture the atmosphere of these feelings we try to hide. In my opinion vulnerability is the purest and most beautiful quality of a human being and I seek moments where this is visible. Intuition and coincidence are necessary to create something new, every outcome is a surprise and thereby a unique work.

The multiple layers give an atmosphere which I studied for a couple of years now. I will keep on searching for the perfect outcome to tell a story in each work.

2019
—————————————————————————————————————-

Het werk is gebaseerd op feiten en handelingen die wij als mensen verrichten. Het gaat over het vinden van uw IK, want wie bent u? Het gaat over het feit dat wij ons bewust en onbewust aanpassen aan de verwachtingen van de maatschappij en over hoe ons dat beïnvloedt.
Anouk van der Wegen verdiept zich in het menselijk gedrag door middel van het verrichten van onderzoek naar gedachtegangen en het doen en laten van een individu. Door dagboeken van psychiatrische patiënten te analyseren en mensen te observeren in alledaagse situaties, probeert ze overeenkomsten te vinden in dat wat gezien wordt als normaal en abnormaal. Dit doet ze omdat de dagboeken die ze heeft gelezen van vrouwen die aan een psychische stoornis lijden haar interesse opwekte. In het abnormale schuilt volgens Anouk van der Wegen een poëtische schoonheid. Dit analyseert ze om de toeschouwer uit te dagen na te denken over het eigen gedrag.

Anouk van der Wegen plaats haar werk binnen de context van ‘gekte’. Ze stelt u de vragen: ‘in hoeverre is de persoon in het werk gek?’ En ‘in hoeverre houd je jezelf onder controle zodat de handelingen die je verricht niet overkomen als abnormaal?’ Maar wat is abnormaal?

In haar onderzoek probeert ze aan de hand van theorieën van Dick Swaab en Carl Gustav Jung de ontwikkeling van de mens te begrijpen in relatie tot de vorming van een persoonlijkheid.

2015